Om Høgild

Høgild er beliggende i Herning Kommune, 10 km. syd for Herning by ved vejnr. 184, tidligere hovedvej 18.
 
Aktivitetsniveauet og sammenholdet er højt og i Høgild er der flere forskellige samarbejdende foreninger.
 
Borgerforeningen forestår afholdelse af flere arrangementer i løbet af året og har kontakten til Herning kommune.
 
Kræmmerforeningen arrangerer hvert år i september Høgild Marked med mange besøgende fra nær og fjern.
 
Idrætsforeningen tilbyder mulighed for at dyrke flere forskellige motionsformer enten inden- eller udendørs.
 
Beboerhusets forening tager sig af drift og udlejning af Beboerhuset. Et sammenlingspunkt for mange aktiviteter i Høgild.