Om Høgild Borger- og Idrætsforening

Foreningen blev stiftet den 15. januar 1941.  

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.  Foreningen er tilsluttet Hammerum Herreds Skytte- og Gymnastik- og Idrætsforening samt specialforbund under DIF og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

Kontingentet er pr. husstand:

kr. 75,- hvis der i husstanden er en eller flere pensionister

kr. 150,- hvis der i husstanden ikke er mindst én pensionist.

Kontingentet er frivilligt og opkræves i forbindelse med Nytårskur og indtil generalforsamlingen for Høgild Borger- og idrætsforening, den sidste torsdag i januar måned.  Der ud over kan medlemsskab altid tegnes ved henvendelse til bestyrelsen. 

Yderligere information gives ved henvendelse til formanden.